Tanım / Açıklama

Düz kafa sendromunun tıp dilindeki adı “plagiyosefali”’dir ve genellikle bebeğin kafasının arkasında veya yanında ilk 8-12 hafta içerisinde ortaya çıkan kafa şekil bozukluğudur. Bu durum, yassı kafa veya kafada yassılaşma olarak da adlandırılmaktadır. Kafa düzleşmesi, bebeğin anne karnındaki veya sonrasındaki yatış pozisyonu ile ortaya çıkmaktadır. Başın bir bölgesine uygulanan basıncın etkisi ile o bölgede düzleşme oluşur. Bazı durumlarda başın belli bir bölgesinde oluşan bu düzleşme kafa kemiklerinin arasındaki açıklıkların erken kapanmasıyla da ilişkili olabilir. Buna kraniosinostoz adı verilir ki bu ciddi bir tıbbi sorun anlamına gelmektedir. Bu durum ise sonrasında boyunda eğrilik veya başın öne doğru düşmesi sendromlarına yol açabilir.

Son yıllarda Düz Kafa Sendromlu bebeklerin sayısında önemli bir artış olmuştur. Bu nedenle Amerikan Pediatri Akademisi, 1992 yılında özel bir "Uyku" kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya, bebeklerin hayatlarını kurtarmakta ve ani bebek ölümlerini engellemekte son derece başarılı olmuştur.

En sık görünen bazı düz kafa sendromları:

Plagiyosefali (Plagiocephaly )
Bebeğin kafasının konumsal olarak arka tarafında oluşan asimetrik şekil bozukluğudur. Yunanca bir terimdir ve “eğik baş” anlamına gelir. Yukarıdan bakıldığında kafa şekli bir paralelkenar görünümüne sahiptir. Bebeğin kafasına yukarıdan bakıldığında bir kulağı diğerinden çok görünür. Bu şekil bozukluğu aynı zamanda bebeğin yüzüne de yansıyabilir.Brakisefali (Brachycephaly)
Pozisyonel Brakisefali  arka kısmında oluşmuş düzleşmeye verilen addır. Kafanın uzun süreli düz konumda yatırılmış olmasından kaynaklı olabilen bu durumda kafa yüksekliği arka kısımlara gidildikçe artarak kendini gösterir.